metadata metadata

بلاگ...

اینجا کتابخانه‌ای از تجربیات، تحقیقات و ترجمه‌های ترنج است. ما دوست داریم داشته‌های خود را با شما به اشتراک بگذاریم.

شما هم به اشتراک بگذارید،
لطفاً.

۲۳ اردیبهشت ۹۵

این بسته بندی لوکس است.

تشخیص اینکه یک بسته بندی لوکس است یا خیر در زمان خرید بسیار ساده است، اما واقعا ما این مسئله را از کجا می فهمیم؟ کدام نشانه‌ها باعث ایجاد این تفکر در ذهن می شود که این بسته بندی لوکس است؟

بیشتر بخوانید ...

۹ اردیبهشت ۹۵

طراحی هویت بصری کار پر هزینه‌ای است.

طراحی هویت بصری کار پرهزینه ای است. از این رو مجموعه هایی که به شکل جدی در این مسیر حرکت می کنند، به آن با چشم یک طرح کوتاه مدت نگاه نکرده و بی هدف، آن را به انجام نمی رسانند. در واقع، این یک سرمایه گذاری است که آنها انجام می‌دهند. با این مقدمه اهمیت ماجرا تاحدودی روشن شده است.

بیشتر بخوانید ...

نشانه ثبت شده استودیو خلاق ترنج

© Allright Reserved For ToranjStudio